ธุรกิจการพนันในบ่อนวัวชน

แต่เดิมกีฬาชนวัวนั้น เป็นการละเล่นของชาวบ้าน โดยจะใช้ปลายนาหรือลานบ้านเป็นสนามของวัวชน ซึ่งต่อมารัฐได้ทำการจัดระเบียบ อย่างที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ 2478 สนามวัวชนจึงกลายเป็น “บ่อนวัวชน”

เมื่อวัวชนเป็นธุรกิจ

การชนวัวในปัจจุบันนั้นจึงได้กลายมาเป็น ธุรกิจการพนัน มีระบบการจัดการที่ดี มีการเตรียมการและมีการแบ่งงานกันทำ ดังนั้น การบริหารธุรกิจการพนันวัวชนจึงผสมผสานกันระหว่างทักษะทางสังคมและทักษะการบริหารธุรกิจ การจัดการวัวชนจะมีการแบ่งงานกันหลายฝ่าย กระบวนการทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้

1.การจัดหาวัวไว้รองรับการชน เป็นการสร้างเครือข่ายกับคนเลี้ยงวัว เจ้าของวัว เจ้าของฟาร์มวัว และนายสนามหรือนายหุ้น

2.การดูแลวัวในช่วงก่อนการชน โดยแต่ละเดือนนั้นจะต้องดูแลวัวอย่างน้อย 50 ตัว เป็นเวลาประมาณ 20 วัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลคนเลี้ยงวัวอีกประมาณ 150 คน

3.การเก็บเงิน แต่ละบ่อนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยเก็บเงินค่าผ่านเข้าประตู โดยจะทำการเก็บค่าผ่านเข้าประตูจำนวนสองชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นบ่อนสามารถเก็บค่าผ่านประตูได้เพียงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้เข้า และจะมีผู้ที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านประตู เช่น เถ้าแก่ ขาใหญ่ นายหัว เจ้าของวัว คนเลี้ยงวัว เป็นต้น

4.การค้าในสนามวัว นายสนามจะให้ภรรยา ลูก ญาติ เป็นคนขายอาหาร เพราะเป็นการขายที่มีลักษณะผูกขาด ตั้งราคาสูง

5.การดูแลการจลาจรและสถานที่จอดรถ บางบ่อนทำการบริหารจัดการรายได้เอง แต่บางบ่อนให้สิทธิ์ชาวบ้านหรือเจ้าของที่ดินจัดการจร

ธุรกิจต่อเนื่องและการสร้างงาน

จากที่ได้ได้พูดถึงธุรกิจที่มีในบ่อนพนันวัวชนข้างต้น ทำให้เกิดธุรกิจภายในบ่อนพนันวัว ดังนี้

ประเภทที่ 1 การขายสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจำเป็น ซึ่งผูกขาดการขายโดยคนในครอบครัวของนายสนาม เช่น อาหาร เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำ และยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ตกแต่งวัว ผ้า  และหญ้าเป็นต้น

ประเภทที่ 2 การรับฝากรถ

ประเภทที่ 3 การบันทึกภาพชนวัวเพื่อจำหน่าย

นอกจากนี้การพนันวัวชนยังทำให้เกิดการจ้างงาน ช่วยให้คนมีรายได้ ดังนี้

1.อาชีพปลูกหญ้าเลี้ยงวัว โดยขายกระสอบละ 100 บาท

2.อาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว ค่าจ้างเดือนละ 2500 – 3000 บาทต่อวัว 1  ตัว

3.อาชีพให้เช่าคอกวัว โดยทั่วไปอยู่ที่ 1000 – 1500 บาทต่อครั้ง

4.อาชีพค้าขายอาหาร และสินค้าอื่นๆ

5.อาชีพรับฝากรถ

6.อาชีพนักพากษ์ประจำสนามวัว

7.อาชีพรับพิมพ์ใบประกาศ ใบปลิว หรือโปรแกรมการชน

8.อาชีพซื้อขายวัว

จะเห็นได้ว่าธุรกิจบ่อนพนันวัวชนนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของบ่อนแล้ว นอกจากนี้ยังมีเงินหมุนเวียนในระบบการพนันบ่อนวัวชนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย